Dzień Bezpiecznego Internetu

06.02
2018
« powrót

Po raz kolejny zgłosiliśmy przystąpienie do udziału w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu.

Podjeliśmy działania

Informacja na stronie internetowej placówki o udziale w DBI.
Stała ekspozycja banneru z telefonem zaufania dla młodzieży i rodziców
Zamieszczenie na stronie internetowej placówki w zakładce „Dla rodziców” informacji dotyczącej i w ramach cyklu wsparcie pedagogiczne dla rodziców listu pt. :”Bezpieczeństwo dzieci w sieci”
Konkurs na plakat ( formie plastycznej i graficznej) „Nie dla hejtu”
Konkurs dotyczący bezpieczeństwa w Internecie
Wykonanie gazetki z okazji DBI i katalogu zasad antyhejtowych
Wykorzystanie materiałów informacyjnych jako promowanie zachowań przeciwdziałających przemocy w Internecie - praca w grupach
Stała wystawa w pracowni komputerowej Plakatów biorących udział w konkursie „Nie dla hejtu”.