17.12
2013

Wieczór wigilijny
Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy ...