09.09
2021

Pierwsze kroki po Poznaniu – wycieczka integracyjna.
 Nowi członkowie grupy 4 zaproszeni przez wychowawcę M. Kowalczyka na spacer integracyjny po historycznej części Śródmieścia...