12.04
2018

„My, Pierwsza Brygada … Polska droga do niepodległości 1914-1918”
W roku setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości wzięliśmy udział w II Ogólnopolskim Konkursie Literackim i Historycznym dla Młodzieży Burs i Internatów...