Dokumenty

 

 

STATUT_ZSM.pdf

REGULAMIN BURSY.pdf

 

REKRUTACJA 2020/2021

Deklaracja kontynuacji pobytu w bursie w roku szkolnym 2020/2021.pdf  

 Harmonogram rekrutacji 2020/2021.pdf

 REGULAMIN REKRUTACJI DO BURSY SZKOLNEJ NR 2  2020/2021.pdf

Wniosek o przyznanie miejsca w bursie 2020/2012.pdf

 INFORMACJA DODATKOWA

Deklaracje/wniosek o przyjęcie do bursy na rok szkolny 2020/2021 można składać:

  • zeskanowane drogą mailową na adres rekrutacja.bursa2@gmail.com
  • lub listownie na adres: Bursa Szkolna Nr 2, ul. Czeremchowa 22, 61-474 Poznań.

Do składanego wniosku należy dołączyć oświadczenia spełnionych kryteriów (pkt. IV KARTA REKRUTACYJNA).

Oświadczenia:

- o samotnym wychowywaniu dziecka

- o wielodzetności rodziny kandydata

 

Prosimy o czytelne wypełnianie wniosków (DRUKOWANYMI LITERAMI), uzupełniając wszystkie wymagane dane!