Dokumenty

 

STATUT_ZSM.pdf

REGULAMIN_BURSY__pdf.pdf

 

REKRUTACJA 2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI BURSY SZKOLNEJ NR. 2 2018-2019.pdf

 Deklaracja o kontynuowaniu pobytu w bursie .pdf

Wniosek o przyznanie miejsca r. szk. 2018-2019

Oświadczenia:

- o samotnym wychowywaniu dziecka

- o wielodzetności rodziny kandydata

 

Prosimy o czytelne wypełnianie wniosków (DRUKOWANYMI LITERAMI), uzupełniając wszystkie wymagane dane!