Dokumenty

 

 Statut szkoły.pdf

Statut bursy.pdf

REGULAMIN BURSY.pdf

 Procedura funkcjonowania bursy szkolnej nr.2 w czasie epidemii SARS-COV-2.pdf

 

REKRUTACJA 2023/202

 Deklaracja kontynuacji pobytu w bursie w roku szkolnym 202023-2024.pdf


 Harmonogram rekrutacji 2023/2024.pdf

Wniosek o przyznanie miejsca w bursie 2023/2024.pdf


 

Regulamin przyjęcia do bursy szkolnej nr 2 na rok szkolny 2022_2023pdf

 INFORMACJA DODATKOWA

Do złożenia wniosku należy dołączyć wymagane kryteria (pkt. IV KARTA REKRUTACYJNA).

Oświadczenia:

- o samotnym wychowaniu dziecka

- o wielodzetności rodziny kandydata

 

Proszę o czytelne wypełnienie wszystkich wymaganych danych! (DRUKOWANYMi LITERAMI).