Dokumenty

 

 

STATUT_ZSM.pdf

REGULAMIN_BURSY__pdf.pdf

 

REKRUTACJA 2017/2018

Regulamin Rekrutacji oraz terminarz

Wniosek o przyjęcie do bursy 

 

Oświadczenia:

- o samotnym wychowywaniu dziecka

- o wielodzetności rodziny kandydata

 

Prosimy o czytelne wypełnianie wniosków, uzupełniając wszystkie wymagane dane!

 

U W A G A  ! ! !

Wnioski o przyznanie miejsca na nowy rok szkolny 2018/2019 dla nowych mieszkańców będą udostępnione na naszej stronie od 25.05.2018 r.