16.03
2017

POETYKA SOCREALIZMU. INŻYNIERIA DUSZ
Siedemdziesiąt lat temu , na bagnetach sowieckich żołnierzy, przywleczono do Polski ni to komunizm, ni to socjalizm, ni to stalinizm....