Dyrekcja i kadra pedagogiczna

Dyrektor ZSM im. KEN Bursy Szkolnej Nr 2 w Poznaniu

  • dr Małgorzata Nawojczyk- Bolewska
               kontakt: dyrektor21@wp.pl lub tel.: 61 832 19 49

Kierownik Bursy 

  • Aleksandra Laura Filipiak - mgr administracji z przygotowaniem pedagogicznym - nauczyciel dyplomowany; dodatkowe kwalifikacje: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; zarządzanie oświatą.

                kontakt: kierownik.bursa2@gmail.com lub tel. 61 832 14 16

Wychowawcy bursy:
                kontakt: wychowawca.bursa2@gmail.com lub tel. 61-832-14-16

  • Katarzyna Budnik - mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej - nauczyciel mianowany; dodatkowe kwalifikacje: praca socjalna
  • Mieczysław Kowalczyk - mgr historii z przygotowaniem pedagogicznym - nauczyciel mianowany; dodatkowe kwalifikacje: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza; zarządzanie oświatą
  • Paulina Michalak - Piotrowska - mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej - nauczyciel mianowany.
  • Leszek Oleszczuk - mgr pedagogiki kulturalno - oświatowej z przygotowaniem pedagogicznym - nauczyciel mianowany; dodatkowe kwalifikacje: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; nauczanie infromatyki.
  • Ewa Witkowska - mgr socjologii z przygotowaniem pedagogicznym - nauczyciel mianowany; dodatkowe kwalifikacje: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.