Dyrekcja i kadra pedagogiczna

Dyrektor Bursy Szkolnej nr 2 wchodzącej w skład
Zespołu Szkół Mechanicznych
im. KEN w Poznaniu

mgr Małgorzata Nawojczyk  

dyrektor21@wp.pl

Tel.: 61 832 19 49

 

Kierownik Bursy

  Aleksandra Laura Filipiak - mgr administracji z przygotowaniem pedagogicznym - nauczyciel dyplomowany

  •   dodatkowe kwalifikacje:

       - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza,
       - zarządzanie oświatą.
      

kierownik@bursa2.poznan.pl

 

 Wychowawcy

 Katarzyna Budnik - mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej - nauczyciel kontraktowy

  •   dodatkowe kwalifikacje;

                   - praca socjalna
               

Mieczysław Kowalczyk - mgr historii z przygotowaniem pedagogicznym - nauczyciel mianowany

  •    dodatkowe kwalifikacje:

       - pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
       - zarządzanie oświatą.

 

 Maria Łyskawińska – mgr bibliotekarstwa w zakresie specjalności nauczycielskiej – nauczyciel kontraktowy

  

Paulina Michalak - Piotrowska - mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej - nauczyciel mianowany.

  

Leszek Oleszczuk - mgr pedagogiki kulturalno - oświatowej z przygotowaniem pedagogicznym - nauczyciel mianowany.

  •    dodatkowe kwalifikacje:

       - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza,
       - nauczanie infromatyki.

  

Liliana Piątyszek  - mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej - nauczyciel mianowany

  •    dodatkowe kwalifikacje:

       - profilaktyka społeczna i resocjalizacja.

  

Ewa Witkowska - mgr socjologii z przygotowaniem pedagogicznym - nauczyciel mianowany

  •    dodatkowe kwalifikacje:

       - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.