Dyrekcja i kadra pedagogiczna

Dyrektor ZSM im. KEN Bursy Szkolnej Nr 2 w Poznaniu

  • dr Małgorzata Nawojczyk- Bolewska
               kontakt: dyrektor21@wp.pl lub tel.: 61 832 19 49

Kierownik Bursy 

  • Aleksandra Laura Filipiak

                kontakt: kierownik.bursa2@gmail.com lub tel. 61 832 14 16

Wychowawcy bursy:


                kontakt: wychowawca.bursa2@gmail.com lub tel. 61-832-14-16

  • Katarzyna Budnik
  • Mieczysław Kowalczyk
  • Leszek Oleszczuk
  • Ludmiła Janiszewska
  • Paulina Michalak - Piotrowska 
  • Beata Spychała- Kulma