Dyrekcja i kadra pedagogiczna

Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu

mgr Małgorzata Nawojczyk  

dyrektor21@wp.pl;  tel.: 61 832 19 49

Kierownik Bursy- Aleksandra Laura Filipiak - mgr administracji z przygotowaniem pedagogicznym - nauczyciel dyplomowany

  •   dodatkowe kwalifikacje: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; zarządzanie oświatą.

kierownik.bursa2@gmail.com; tel. 61 832 14 16

Wychowawcy bursy:

Katarzyna Budnik - mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej - nauczyciel kontraktowy

  •   dodatkowe kwalifikacje: praca socjalna

Mieczysław Kowalczyk - mgr historii z przygotowaniem pedagogicznym - nauczyciel mianowany

  •    dodatkowe kwalifikacje: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza; zarządzanie oświatą.

Maria Łyskawińska – mgr bibliotekarstwa w zakresie specjalności nauczycielskiej – nauczyciel kontraktowy

Paulina Michalak - Piotrowska - mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej - nauczyciel mianowany.

Leszek Oleszczuk - mgr pedagogiki kulturalno - oświatowej z przygotowaniem pedagogicznym - nauczyciel mianowany.

  •    dodatkowe kwalifikacje: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; nauczanie infromatyki.

Liliana Piątyszek  - mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej - nauczyciel mianowany

  •    dodatkowe kwalifikacje: profilaktyka społeczna i resocjalizacja.

Ewa Witkowska - mgr socjologii z przygotowaniem pedagogicznym - nauczyciel mianowany

  •    dodatkowe kwalifikacje: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.