Opis i organizacja pracy bursy

Bursa Szkolna Nr 2 jest placówka międzyszkolną, wspierającą pracę dydaktyczno – wychowawczą szkół, do których uczęszczają nasi wychowankowie. Wspomagamy też rodziców w sprawowaniu opieki i w wychowaniu młodzieży, przebywającej w związku z nauką poza domem rodzinnym. Współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej, klubami sportowymi oraz fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Mamy nawiązane bardzo dobre kontakty z samorządem lokalnym czyli Radą Osiedla Świerczewo, z bursami i internatami miasta Poznania i okolic, a także z Międzyszkolną Bursą Nr 2 w Zamościu. Współpracujemy też z Departamentem d/s Młodzieży i Domami Młodzieży w niemieckim mieście Krefeld w landzie Nadrenia – Westfalia.

Codzienna praca z młodzieżą prowadzona jest w grupach wychowawczych. Opieka realizowana jest całodobowo i całotygodniowo z wyjątkiem zaplanowanych i wcześniej ogłoszonych tzw.„wyjazdówek” w niektóre weekendy, w celu wynajmu pokojów dla grup zorganizowanych i studentów zaocznych. Środki uzyskane tą drogą przeznaczane są na bieżące utrzymanie bursy, poprawę bazy socjalnej i ciągłe jej unowocześnianie oraz dopłatę do działalności programowej, w tym wyjść do kin, teatrów i innych ośrodków kultury, wycieczek turystycznych w kraju i poza jego granicami, a także do działań związanych z współpracą z niemieckim miastem Krefeld.

Nasi wychowankowie mają do dyspozycji:

  •    pokoje mieszkalne 3 – osobowe z łazienkami;

  •    pokój nauki cichej i bibliotekę z bogatym księgozbiorem;

  •    pracownię komputerową ;

  •    pomieszczenie do gry w tenisa stołowego i salkę do gry w bilarda;

  •    siłownię i salkę treningową z workiem bokserskim dla chłopców oraz siłownię 
       dla dziewcząt;

  •    świetlicę;

  •    stołówkę;

  •    pomieszczenie wyposażone w kuchenkę mikrofalową, żelazko.