15.12
2016

Uroczysty wieczór wigilijny
15 grudnia 2016 roku młodzież naszej bursy uczestniczyła w uroczystej kolacji wigilijnej....