Informacje dla rodziców

**************************************

Planowane wynajmy w październiku

     6 - 8 października  - cała bursa

20 - 22 października - cała bursa

 

W dniach 13 - 15 października bursa będzie zamknięta

***************************************

KOMUNIKAT !

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2017/2018

wynosi 21,00 zł.

15 % podwyżka kosztów żywienia podytkowana jest znacznym wzrostem cen artykułów spożywczych przede wszystkim masła i jego pochodnych.

Ponieważ ceny ustalamy na cały rok szkolny konieczne jest wzięcie pod uwagę wzrost cen nośników energii i paliwa.

należność należy regulować do 10 -każdego miesiaca na konto 94 2490 0005 0000 4500 2968 5730 lub gotówką w kasie bursy

***************************************

Ważne !!!

Jeżeli mają Państwo propozycje na temat działań  dotyczących Waszych dzieci lub chcielibyście Państwo wyrazić opinię na temat funkcjonowania placówki lub zgłosić swoje uwagi, to prosimy o kontakt

mailowy: kierownik.bursa2@gmail.com , wychowawca.bursa2@gmail.com  

albo  telefoniczny: 61/8321416

 ***************************************

DYŻURY WYCHOWAWCÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Imię i nazwisko wychowawcy/grupa wychowawcza

poniedz.

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

Mgr Liliana Piątyszek

GR. I

Dyżur nocny

Do 8.00

16-22 8-14 16-22

 

 

Dyżur nocny

Od 20.00

 

Mgr Paulina Michalak – Piotrowska

Gr. II

16-22

Dyżur nocny

Od 20.00

Dyżur nocny

Do 8.00

8-14

8-14

 

 

Mgr Katarzyna Budnik

Gr. III

Dyżur nocny

Od 20.00

Dyżur nocny

Do 8.00

16-22

16-22

 

 

 

Mgr Ewa Witkowska

Gr. IV

16-22 16-22

Dyżur nocny

Od 20.00

 Dyżur nocny

Do 8.00

 

 

 

Mgr Leszek Oleszczuk

Gr. V

 14-20

8-14

16-22

Dyżur nocny

Od 20.00

 Dyżur nocny

Do 8.00

   

Mgr Mirosław Kowalczyk

Gr. VI

8-14

 

16-22

14-20

Dyżur nocny

Od 20.00

Dyżur nocny

Do 8.00

 

 

 *******************************************************

Szanowni Państwo,

Okres letniego wypoczynku to czas, w którym dzieci i młodzież korzysta z wolnego czasu i uczestniczy w różnego rodzaju wyjazdach na kolonie, obozy, czy urlopy wspólnie z rodzicami. Okres ten sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów i znajomości, poznawaniu nowych kolegów i koleżanek.

W ramach poszerzenia naszej współpracy związanej z opieką i wychowaniem waszych dzieci przebywających w bursie, chcielibyśmy kolejny raz zachęcić Państwa do zapoznania się z cyklem ciekawych artykułów poruszających ważne współczesne problemy dotyczące młodzieży.

Życzymy ciekawej lektury.

 Bezpieczne wakacje

 Letni wypoczynek i wakacyjna atmosfera, to z jednej strony wiele radości i zabawy, ale z drugiej strony istnieje szereg zagrożeń, na które szczególnie w tym okresie należy zwracać uwagę.

v  NARKOTYKI

Wakacje to okres wzmożonej działalności dealerów narkotykowych. Dzieci i młodzież zagrożona jest szczególnie możliwością skorzystania z środków odurzających, narkotyków lub innych podobnie działających substancji, które wywołują negatywne konsekwencje w sferze zdrowia i psychiki młodego człowieka. Istnieje duże ryzyko skorzystania przez młodego człowieka z wymienionych używek, nawiązują się nowe kontakty i znajomości, często zdarzają się sytuacje inicjacji narkotykowej. W aptekach są dostępne jednorazowe narkotesty, umożliwiające szybkie i bezpieczne wykrycie obecności narkotyków w organizmie.

Z zagadnieniem środków odurzających związane są tzw. pigułki gwałtu, które mogą zostać dorzucone do napoju podczas dyskoteki lub spotkania towarzyskiego. Spożywający napój nie zdaje sobie sprawy, że na skutek wypicia napoju zawierającego taki środek może stracić na pewien czas kontrolę nad swoim zachowaniem. Zachęcamy Państwa do systematycznego przypominania swoim pociechom o takich niebezpieczeństwach.

v  INTERNET

Wakacje są okresem, w którym dzieci i młodzież posiada wiele wolnego czasu, który niekoniecznie spędzany jest na wyjazdach, obozach czy koloniach, ale często spędzany jest przed komputerem w Internecie. Pozornie Internet zapewnia anonimowość osobom korzystającym z tej formy komunikacji. Zatem może dojść do nawiązania kontaktu z osobą, która zamierza popełnić przestępstwo na szkodę małoletniego.

Internet jest źródłem informacji, niemniej należy pamiętać, że w sieci nie wszystkie treści są bezpieczne dla dzieci i młodzieży. Możliwość prawie niegraniczonego komunikowania się na całym świecie stwarza wielkie ryzyko, że osoba korzystająca może być zagrożona popełnieniem na jej szkodę przestępstw na tle seksualnym, ale także innych przestępstw.

Ponadto z Internetem związana jest możliwość korespondowania i wymiany informacji, w sposób anonimowy. W sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa np. agresji słownej, gróźb kierowanych do dziecka, namawiania na zachowania niezgodne z prawem, należy niezwłocznie zawiadomić policję, która ma prawo zażądać od administratora sieci danych pozwalających ustalić sprawcę czynu.

v  ALKOHOL

Okres letniego wypoczynku to także czas „inicjacji alkoholowej”. Młodzież i dzieci często w obecności starszych kolegów sięga po raz pierwszy po alkohol. Niejednokrotnie alkohol sprzedawany osobom poniżej osiemnastego roku życia. Zatem w sytuacji sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej powinniśmy natychmiast zareagować. Osoba taka często staje się ofiarą przestępstwa o podłożu seksualnym, jak też może stać się „łatwą” ofiarą kradzieży.

v  SEKTY

Sekta skłania swych członków do zerwania więzi rodzinnych, z przyjaciółmi, czy środowiskiem szkolnym. Po pierwszym kontakcie z potencjalnym adeptem dąży się do odizolowania go od swego środowiska, by móc bez przeszkód poddawać go indoktrynacji. Zwykle wystarczają tu dwa tygodnie lub kilka weekendów, aby nową osobę całkowicie podporządkować grupie. Członkowie sekty często wyłudzają pieniądze od najbliższej rodziny, co nazywają cyt. "łupieniem Egipcjan".

Przedmiotem szczególnego zainteresowania niektórych sekt jest rozbudzona religijnie młodzież, dla której nierzadko, zwłaszcza w okresie silnych dążeń ekumenicznych, każdy inny chrześcijanin to ktoś bliski i godny zaufania. Ta właśnie młodzież okazuje się tym samym niezwykle podatna na wpływ osób podających się za autentycznych chrześcijan.

v  WYPOCZYNEK NAD WODĄ I W GÓRACH

Czas letniego wypoczynku jest okresem, w którym dzieci i młodzież doświadcza nowych wrażeń, przemieszcza się ze stałego miejsca zamieszkania, nierzadko w odległe miejsca np. nad morze, jezioro czy w góry.

Podczas wypraw nad wodę, należy pamiętać, że kąpiel jest dozwolona w miejscach wyraźnie wyznaczonych, w których mamy potwierdzenie, że na plaży są ratownicy. Nie należy korzystać z kąpielisk niestrzeżonych, o których nie mamy żadnej wiedzy.

Podczas wypraw w góry należy pamiętać, że powinniśmy poruszać się tylko po wyznaczonych trasach w grupie osób, najlepiej z przewodnikiem. Nie należy udawać się na wycieczki samodzielnie i na niewyznaczone trasy. Powinniśmy zadbać o posiadanie przy sobie telefonu.