Opłaty

 

Informacja

osoby, które złożyły deklarację kontynuacji pobytu w Bursie Szklonej Nr 2 w Poznaniu prosimy o dokonanie wpłaty na konto ZSM im. KEN w wysokości 200 zł. do dnia 31 lipca 2024 r. tytułem „potwierdzenie kontynuacji pobytu”.

Brak wpłaty do w/wyznaczonego terminu uważane będzie za rezygnację z miejsca w naszej placówce.

Opłata za zakwaterowanie za m-ąc wrzesień 2024 r. będzie umniejszona o w/w wpłatę.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI  r. szk. 2023/2024

 

1.   Koszty zakwaterowania wychowanka w placówce wynoszą 13,- dziennie, obliczone w systemie miesięcznym za dni nauki (pon. – pt.). W przypadku pozostania na weekend kwota zostanie doliczona w następnym miesiącu (w tej samej wysokości)

2.   Za zapłaconą uważa się należność, która wpłynie na konto bursy do 10 każdego miesiąca,

Ewentualna zmiana terminu odpłatności możliwa jest tylko po przedstawieniu udokumentowanego pisemnego wniosku i uzyskania zgody Kierownika Bursy.

Brak opłaty w terminie skutkować będzie zawieszeniem w prawach wychowanka.

3.  W przypadku nieuregulowania płatności do końca miesiąca wychowanek traci miejsce w placówce.

4.     Zwrot kosztów zakwaterowania możliwy jest jedynie w przypadku:

- udziału wychowanka w  wycieczkach szkolnych, wymianach międzyszkolnych, praktykach zawodowych (konieczne potwierdzenie ze szkół o udziale ucznia w w/w działaniach)

- w przypadku innych zwolnień lekarskich.

 

  W celu uzyskania informacji dot. wysokości opłat prosimy o kontakt telefoniczny 61-832-14-16 lub email: ksiegowosc.bursa2@gmail.com

 

 

  • nr konta bankowego (za zakwaterowanie ) ZSM im. KEN PKO BP 20 1020 4027 0000 1102 1264 1546; 

 

  •  za wyżywienie 36 zł/dziennie (wyżywienie zapewniamy od poniedziałku śniadania do piątku śniadania)  nr konta bankowego      03 1090 1463 0000 0001 4286 9725;

 

  • możliwe jest dokonywanie opłat w kasie bursy (gotówką) jeśli ta forma będzie dla Państwa wygodniejsza;

 

  • wyjątek stanowią opłaty dot. września oraz grudnia i czerwca gdzie terminy opłat podaje dyrektor (chodzi o zakończenie roku budżetowego i roku szkolnego);