23.02
2016

71 rocznica wyzwolenia Poznania
W przeddzień 71 rocznicy wyzwolenia Poznania wychowankowie grupy VI wzięli udział w grze miejskiej nawiązującej do wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerow...