KREFELD

13.04
2015
« powrót

 

 

W dniach od 8 do 13 kwietnia grupa młodzieży z Bursy Szkolnej nr 2 i Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 przebywała w Krefeld koło Düsseldorfu i uczestniczyła w trzeciej części polsko-niemieckiego projektu „Tramwajem przez miasto”. W czasie pobytu młodzi ludzie pod kierunkiem pedagogów z Polski i Niemiec przygotowali spektakl teatralno-wizualny pod tytułem „Bigos”. Tematem przedstawienia była podróż w czasie między 1945 a 2015 rokiem. Co wydarzyło się w tym czasie w Krefeld? Jak wyglądało życie w Poznaniu w tym samym okresie? Skupiliśmy się na różnicach, które wynikały z odmiennej sytuacji politycznej i kulturowej Polski i Niemiec. Przedstawienie teatralne zostało uzupełnione scenami filmowymi oraz krótkimi formami tanecznymi i muzycznymi.
W uroczystej premierze uczestniczyła oficjalna delegacja z Poznania w składzie: dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 - p. Zbigniew Talaga, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Bursy Szkolnej nr 2-  p. Małgorzata Nawojczyk oraz Kierownik Bursy szkolnej Nr 2 p. Laura Filipiak.
Przedstawienie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem publiczności i stało się manifestacją polsko-niemieckiej solidarności i wzajemnego zrozumienia. Poprzez wspólnie spędzanie czasu młodzi ludzie uświadomili sobie jak wiele łączy i jak niewiele i dzieli. Mamy nadzieję iż, wspólne działanie będzie przyczynkiem do rozwoju solidarności i szerzenia tolerancji wśród młodych ludzi z Niemiec i Polski.
W trakcie spotkania, które przebiegało w radosnej i przyjacielskiej atmosferze młodzież realizowała także bardzo bogaty program dodatkowy: odbyły się m in. warsztaty taneczne, sportowe (badminton, tenis ziemny). Młodzież uczestniczyli także w wycieczce do Kaiserswerth najstarszej przeprawy promowej na Renie.
Organizacja spotkania była możliwa dzięki finansowemu wsparciu ze strony PNWM – „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”, która jest organizacją międzynarodową powołaną przez rządy RP i RFN w celu m.in. finansowego wspierania kontaktów młodzieży.