POZNAŃSKIM SZLAKIEM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

11.01
2017
« powrót

Grupa osób uczestnicząca w programie rozwijania kompetencji informatycznych, w oparciu o informacje zebrane w Internecie przygotowała prace, które przybliżyły im tematykę Powstania Wielkopolskiego. Uczestnicy mieli wyszukać informacje związane z wybuchem oraz przebiegiem powstania, miejscami wydarzeń i postaciami, które odegrały w nim kluczową rolę.

Biorąc pod uwagę wartośc informacyjną prac, poprawność stylistyczną oraz włożony nakład pracy, komisja w składzie: Mirosław Kowalczyk- przewodniczący oraz Katarzyna Budnik i Leszek Oleszczuk oceniła przedstawione przez młodzież prace.

Najwyżej oceniono pracę Jakuba Kulczyńskiego.

Drugie miejsce przyznano Witkowi Rozumkowi.

Pozostałe trzy prace uzyskały równą ilość punktów i ex aequo zajęły trzecie miejsce.