Konkurs fotograficzny „Architektura w moim otoczeniu”.

20.04
2017
« powrót

 

Aby rozwijać pozytywne zainteresowania i pasje  młodzieży zaproszono wychowanków bursy do uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Architektura w moim otoczeniu”. Do konkursu zgłosiło się dziewięcioro chętnych. W bursowym etapie konkursu uczestniczyli: Celina Ławniczak i Iza Druciarek (grupa II), Patryk Szenknecht, Przemysław Knutelski i Maciej Krawiec (grupa V).

Decyzją Jury 1 miejsce przyznano Izie Druciarek  za pracę  „Dźwięki mojego miasta”, 

2 miejsce przyznano Patrykowi Szenknechtowi za pracę  „Różne punkty widzenia”,

3 miejsce przyznano Maciejowi Krawcowi  za pracę „Ostatni pociąg”,

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia:

-Celinie Ławniczak za pracę „Ku niebu”,

-Przemysławowi Knutelskiemu za pracę „Pośród rogalińskich dębów”.

Jednocześnie powyższe prace zakwalifikowano i przesłano do wojewódzkiej edycji konkursu.

Nagrodzone prace można obejrzeć w zakładce "Galeria Twórczości".