Informacja

13.07
2017
« powrót

 Szanowni Państwo !

W odpowiedzi na złożoną deklarację uprzejmie informuję, że zostało przyznane dla córki/syna miejsce w Bursie Szkolnej Nr 2 na rok szkolny 2017/2018.

Warunkiem dalszego pobytu jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł.

Wpłatę należy dokonać do 30 lipca 2017 r. na konto:

ZSM im. KEN 20 1020 4027 0000 1102 1264 1546

lub w kasie bursy (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 14:00.

BRAK WPŁATY W TERMINIE OZNACZA REZYGNACJĘ Z MIEJSCA W PLACÓWCE.

Jednocześnie podaję ważne informacje związane z nowym rokiem szkolnym 2017/2018:

1.      Kwaterowanie wychowanków odbywać się będzie u wychowawców

3 września 2017 r. w godz. 17:30 – 21:00

listy grup wywieszone będą na drzwiach wejściowych placówki.

2.      Wyżywienie zapewniamy od 4 września (poniedziałek) rozpoczynamy śniadaniem od 6:30.

3.      Przypominam, że:

o   Rodzice lub Opiekunowie wnoszą opłatę w nieprzekraczalnym terminie do                     10 – każdego miesiąca na konto lub gotówką w kasie placówki:

§  za zakwaterowanie na konto ZSM im. KEN 20 1020 4027 0000 1102 1264 1546;

§  za wyżywienie na konto 94 2490 0005 0000 4500 2968 5730

§  wysokość stawki żywieniowej zostanie podana na stronie internetowej bursy w II połowie sierpnia;

o   Opłata miesięczna za zakwaterowanie i wyżywienie naliczana jest za dni robocze;

o   Osoby nocujące w weekendy objęte są dodatkową opłatą za zakwaterowanie (9 zł. za dobę) nie ma wówczas wyżywienia;

o   Przekroczenie tego terminu skutkować będzie naliczaniem odsetek dopisanych do następnego miesiąca.

4.      Posiadanie sprzętu elektrycznego (m.in. czajnika, żelazka, maszynki elektrycznej, tostera) jest zabronione i zostanie uznane za poważne naruszenie zasad ochrony p/poż.

5.      Wszystkie wartościowe rzeczy m.in. laptopy, telefony, biżuterię wychowankowie przywożą na własną odpowiedzialność.