WRSZTATY JEZYKA MIGOWEGO Z OKAZJI DNIA GŁUCHEGO W BURSIE

21.09
2017
« powrót

21 września, po raz pierwszy w Bursie miały miejsce WARSZTATY  JĘZYKA  MIGOWEGO prowadzone przez zaproszonych gości: twórców i realizatorów projektu MIGAJ.EU ( Olgierd Kosiba, Aleksandra Włodarczak, Judyta Kotarba, Aleksandra Ziska).

Celem spotkania  było poszerzenie wiedzy na temat sposobów porozumiewania się osób Głuchych. Uczestnicy zajęć kształtowali swoje umiejętności odczytywania i przekazywania znaków niewerbalnych. Zapoznali się z zasadami porozumiewania się za pomocą języka migowego. Nauczyli się alfabetu palcowego, kilku podstawowych znaków i zwrotów polskiego języka migowego oraz zamigali piosenkę.

Celem warsztatów było także motywowanie do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi  oraz  kształtowanie wobec nich pozytywnej postawy. Uczestnicy bardzo aktywnie brali udział w proponowanych ćwiczeniach i dyskusji o Kulturze Głuchych, poznali także najważniejsze zasady komunikacji z osobami Głuchymi oraz otrzymali wiele informacji o kursach i możliwościach uczenia się języka migowego.