INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACY BURSY W DNIACH 25.03 -10.04.2020

27.03
2020
« powrót

 Kierownictwo Bursy Szkolnej nr 2 w Poznaniu informuje, że w zwiazku z wydłużeniem okresu zamknięcia szkół i placówek oświatowych do Świat Wielkanocnych spowodowanym przeciwdziałaniem COVID - 19 MEN wprowadziło zasady zajęć na odległość.

Nasza placówka będzie prowadziła pracę zdalną poprzez którą realizowane będą zadania zawarte w planie pracy placówki.

Kontakt rodziców i wychowanków z nauczycielami - wychowawcami bursy będzie odbywał się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:  sekretariat.bursa2@gmail.com ze wskazaniem wychowawcy do którego adresowana jest wiadomość.

Zachęcam do korzystania ze strony internetowej bursy na której umieszczone będą materiały dla wychowanków i rodziców.

Kierownik Bursy

A. Laura Filipiak