Projekt polsko - niemiecki

19.09
2013
« powrót

W dniach od 19 do 23 września 2013 r. w ramach kontynuacji  współpracy pomiędzy Bursą Szkolną Nr 2, Zespołem Szkół Budownictwa Nr  1 oraz Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan a niemieckim miastem Krefeld przebywać będzie w Poznaniu i Gnieźnie grupa młodzieży z Niemiec. Wspólne realizować będziemy projekt wspófinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży pod hasłem „Przez sztukę teatru do wolności”.

            Analiza pojęcia "wolność" jest  jednym z najważniejszych punktów zainteresowania młodzieży. Młodzi ludzie stykają się z różnymi aspektami tego pojęcia. Uczestnicząc w projekcie młodzi ludzie  z Niemiec i Polski będą mieli możliwość skonfrontowania swoich dotychczasowych doświadczeń i wyobrażeń a tym samym otrzymają szansę zyskania wiedzy i nowego spojrzenia na pojęcie "wolności".

           Rezultaty wspólnych działań zaprezentujemy podczas happeningu w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 oraz w przestrzeni miejskiej Poznania i Gniezna.