Agresja w Bursie Szkolnej nr 2 - ankieta

29.01
2014
« powrót

W badaniu wzięło udział 46% wychowanków.
Zdecydowana większość badanych twierdzi, że w bursie nie zetknęła się z agresją lub przemocą. 
Blisko 65% wychowanków, biorących udział w ankiecie w razie przemocy zwróciłoby się do wychowawców.

Wyniki badania wskazują na wysoki stopień bezpieczeństwa młodzieży w czasie pobytu w placówce.
Cieszy również zaufanie do wychowawców :)