Opłaty

 

Odpłatność w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

 

    • za zakwaterowanie  11 zł. za roboczy dzień miesiąca (osoby, które będą pozostawały na weekendy będą dopłacały w kolejnym miesiącu odpowiednio po 11 zł. za sobotę i 11 zł. za niedzielę; nr konta bankowego ZSM im. KEN PKO BP 20 1020 4027 0000 1102 1264 1546;
  •  za wyżywienie 27 zł/dziennie (wyżywienie zapewniamy od poniedziałku śniadania do piątku śniadania) dla nowych wychowanków pełna kwota za wyżywienie w m-cu wrześniu wynosi 517,20 zł.  nr konta bankowego 03 1090 1463 0000 0001 4286 9725;
  • możliwe jest dokonywanie opłat w kasie bursy (gotówką) jeśli ta forma będzie dla Państwa wygodniejsza;
  • ostateczny termin dokonywania comiesięcznych opłat to 10- ty każdego miesiąca a wyjątek stanowią opłaty dot. września oraz grudnia i czerwca gdzie terminy opłat podaje dyrektor (chodzi o zakończenie roku budżetowego i roku szkolnego);
  • za zapłaconą uważa się należność, która wpłynęła na konto bursy do wyżej podanego terminu (oznacza to, że pieniądze wpłacone 10-tego, które wpłyną do nas 11-tego są zapłacone po terminie i od należności wpłaconej nieterminowo będziemy naliczać karę za zwłokę).