Opłaty

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI  r. szk.2021/2022

1.   Koszty zakwaterowania wychowanka w placówce wynoszą 11,- dziennie, obliczone w systemie miesięcznym za dni nauki (pon. – pt.). W przypadku zakwaterowania w weekend kwota zostanie doliczona w następnym miesiącu (w tej samej wysokości)

2.   Za zapłaconą uważa się należność, która wpłynie na konto bursy do 10 każdego miesiąca, (oznacza to, że pieniądze wpłacone 10-tego, które wpłyną do nas 11-tego są zapłacone po terminie).

  Ewentualna zmiana terminu odpłatności możliwa jest tylko po przedstawieniu udokumentowanego pisemnego wniosku i uzyskania zgody Kierownika Bursy.

     Brak opłaty w terminie skutkować będzie zawieszeniem w prawach wychowanka.

3.  W przypadku nieuregulowania płatności do końca miesiąca wychowanek traci miejsce w placówce.

4.     Zwrot kosztów zakwaterowania możliwy jest jedynie w przypadku:

- udziału wychowanka w  wycieczkach szkolnych, wymianach międzyszkolnych, praktykach zawodowych (konieczne potwierdzenie ze szkół o udziale ucznia w w/w działaniach)

- izolacji klasy lub szkoły

-przebywanie wychowanka na kwarantannie; (informacja od Powiatowego Inspektora Sanitarnego)

- w przypadku innych zwolnień lekarskich : zwrot odliczany będzie od 6 dnia roboczego.

  W celu uzyskania informacji dot. wysokości opłat prosimy o kontakt telefoniczny 61-832-14-16 lub email: ksiegowosc.bursa2@gmail.com

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  Odpłatność w roku szkolnym 2021/2022 wynosi: 

    • za zakwaterowanie  11 zł. za roboczy dzień miesiąca (osoby, które będą pozostawały na weekendy będą dopłacały w kolejnym miesiącu odpowiednio po 11 zł. za sobotę i 11 zł. za niedzielę; nr konta bankowego ZSM im. KEN PKO BP 20 1020 4027 0000 1102 1264 1546;
  •  za wyżywienie 30 zł/dziennie (wyżywienie zapewniamy od poniedziałku śniadania do piątku śniadania)  nr konta bankowego 03 1090 1463 0000 0001 4286 9725;
  • możliwe jest dokonywanie opłat w kasie bursy (gotówką) jeśli ta forma będzie dla Państwa wygodniejsza;
  • ostateczny termin dokonywania comiesięcznych opłat to 10- ty każdego miesiąca a wyjątek stanowią opłaty dot. września oraz grudnia i czerwca gdzie terminy opłat podaje dyrektor (chodzi o zakończenie roku budżetowego i roku szkolnego);
  • za zapłaconą uważa się należność, która wpłynęła na konto bursy do wyżej podanego terminu (oznacza to, że pieniądze wpłacone 10-tego, które wpłyną do nas 11-tego są zapłacone po terminie i od należności wpłaconej nieterminowo będziemy naliczać karę za zwłokę).   

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,