Opłaty

Odpłatność w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:

  • za zakwaterowanie  9,- za roboczy dzień miesiąca (osoby, które będą pozostawały na weekendy będą dopłacały w kolejnym miesiącu odpowiednio po 9,- za sobotę i 9,- za niedzielę; nr konta bankowego ZSM im. KEN PKO BP 20 1020 4027 0000 1102 1264 1546;
  • za wyżywienie 21 zł (wyżywienie od poniedziałku śniadania do obiadu w piątek); nr konta bankowego 94 2490 0005 0000 4500 2968 5730;
  • możliwe jest dokonywanie opłat w kasie bursy jeśli ta forma będzie dla Państwa wygodniejsza;
  • ostateczny termin dokonywania comiesięcznych opłat to 10- ty każdego miesiąca a wyjątek stanowią opłaty dot. września oraz grudnia i czerwca gdzie terminy opłat podaje dyrektor (chodzi o zakończenie roku budżetowego i roku szkolnego);
  • za zapłaconą uważa się należność, która wpłynęła na konto bursy do wyżej podanego terminu (oznacza to, że pieniądze wpłacone 10-tego, które wpłyną do nas 11-tego są zapłacone po terminie i od należności wpłaconej nieterminowo będziemy naliczać karę za zwłokę).   

 

 UWAGA  ! ! !

Biorąc pod uwagę fakt, iż część wychowanków rozliczać się będzie z bursą przed zakończeniem roku szkolnego (22.06.2018) chcąc uniknąć wysyłania zwrotów/nadpłat ODPŁATNOŚĆ ZA MIESIĄC CZERWIEC 2018 R. naliczona została od 4-15.06.2018 r. (100 % za 10 dni zakwaterowania i wyżywienia) ± wykreślenia z maja.

Wychowankowie, którzy będą się rozliczać po tym terminie tj po 18 czerwca wszelkie dopłaty do wyżywienia i zakwaterowania muszą dokonać gotówką w dniu rozliczenia.