Opłaty

Odpłatność w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:

  • za zakwaterowanie  9,- za roboczy dzień miesiąca (osoby, które będą pozostawały na weekendy będą dopłacały w kolejnym miesiącu odpowiednio po 9,- za sobotę i 9,- za niedzielę; nr konta bankowego ZSM im. KEN PKO BP 20 1020 4027 0000 1102 1264 1546;
  • za wyżywienie 21 zł (wyżywienie od poniedziałku śniadania do obiadu w piątek); nr konta bankowego 94 2490 0005 0000 4500 2968 5730;
  • możliwe jest dokonywanie opłat w kasie bursy jeśli ta forma będzie dla Państwa wygodniejsza;
  • ostateczny termin dokonywania comiesięcznych opłat to 10- ty każdego miesiąca a wyjątek stanowią opłaty dot. września oraz grudnia i czerwca gdzie terminy opłat podaje dyrektor (chodzi o zakończenie roku budżetowego i roku szkolnego);
  • za zapłaconą uważa się należność, która wpłynęła na konto bursy do wyżej podanego terminu (oznacza to, że pieniądze wpłacone 10-tego, które wpłyną do nas 11-tego są zapłacone po terminie i od należności wpłaconej nieterminowo będziemy naliczać karę za zwłokę).