Opłaty

Odpłatność w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

 

  • za zakwaterowanie  9 zł. za roboczy dzień miesiąca (osoby, które będą pozostawały na weekendy będą dopłacały w kolejnym miesiącu odpowiednio po 9 zł. za sobotę i 9 zł. za niedzielę; nr konta bankowego ZSM im. KEN PKO BP 20 1020 4027 0000 1102 1264 1546;

  • za wyżywienie 21 zł/dziennie (wyżywienie zapewniamy od poniedziałku śniadania do piątku śniadania) nr konta bankowego 35 1940 1076 3195 3252 0000 0000;
  • możliwe jest dokonywanie opłat w kasie bursy jeśli ta forma będzie dla Państwa wygodniejsza;
  • ostateczny termin dokonywania comiesięcznych opłat to 10- ty każdego miesiąca a wyjątek stanowią opłaty dot. września oraz grudnia i czerwca gdzie terminy opłat podaje dyrektor (chodzi o zakończenie roku budżetowego i roku szkolnego);
  • za zapłaconą uważa się należność, która wpłynęła na konto bursy do wyżej podanego terminu (oznacza to, że pieniądze wpłacone 10-tego, które wpłyną do nas 11-tego są zapłacone po terminie i od należności wpłaconej nieterminowo będziemy naliczać karę za zwłokę).