Opłaty

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI  r. szk.2021/2022
1.   Koszty zakwaterowania wychowanka w placówce wynoszą 11,- dziennie, obliczone w systemie miesięcznym za dni nauki (pon. – pt.). W przypadku pozostania na weekend kwota zostanie doliczona w następnym miesiącu (w tej samej wysokości)
2.   Za zapłaconą uważa się należność, która wpłynie na konto bursy do 10 każdego miesiąca, (oznacza to, że pieniądze wpłacone 10-tego, które wpłyną do nas 11-tego są zapłacone po terminie).
  Ewentualna zmiana terminu odpłatności możliwa jest tylko po przedstawieniu udokumentowanego pisemnego wniosku i uzyskania zgody Kierownika Bursy.
 Brak opłaty w terminie skutkować będzie zawieszeniem w prawach wychowanka.
3.  W przypadku nieuregulowania płatności do końca miesiąca wychowanek traci miejsce w placówce.
4.     Zwrot kosztów zakwaterowania możliwy jest jedynie w przypadku:
- udziału wychowanka w  wycieczkach szkolnych, wymianach międzyszkolnych, praktykach zawodowych (konieczne potwierdzenie ze szkół o udziale ucznia w w/w działaniach)
- w przypadku innych zwolnień lekarskich.

  W celu uzyskania informacji dot. wysokości opłat prosimy o kontakt telefoniczny 61-832-14-16 lub email: ksiegowosc.bursa2@gmail.com

  •  nr konta bankowego (za zakwaterowanie ) ZSM im. KEN PKO BP 20 1020 4027 0000 1102 1264 1546;

 

  •  za wyżywienie 30 zł/dziennie (wyżywienie zapewniamy od poniedziałku śniadania do piątku śniadania)  nr konta bankowego 03 1090 1463 0000 0001 4286 9725;

  • możliwe jest dokonywanie opłat w kasie bursy (gotówką) jeśli ta forma będzie dla Państwa wygodniejsza;

  • wyjątek stanowią opłaty dot. września oraz grudnia i czerwca gdzie terminy opłat podaje dyrektor (chodzi o zakończenie roku budżetowego i roku szkolnego);

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,